De næste otte uger vil pladsen foran Videbæk Kirke være gravet op i perioder, i forbindelse med at der skal anlægges en ny forplads foran kirken. Arbejdet begyndte i tirsdags. Foto: Jens Kristian Lynderup

Tjenester rammes ikke: Ny forplads færdig på otte uger

Videbæk Kirke har skudt et projekt til næsten 700.000 kroner i gang. Det skal ende med en ny indkørsel og en større forplads ved kirken

Da der i januar var licitation over anlægsarbejdet ved den nye forplads foran Videbæk Kirke, var der anlægsgartner Ole Christensen fra Faster, der løb med aftalen.

Der er tale om et anlægsarbejde til omkring 700.000 kroner.

Tirsdag blev arbejdet sat i gang, og det ventes at vare i omkring otte uger, hvis der er optimale forhold.

Menighedsrådet har endnu ikke planlagt en officiel indvielse, fortæller menighedsrådsformand Kai Lysgaard:

- Vejret spiller ind, og så venter vi også på, at Nationalmuseet skal gennemgå området for fortidsminder. Det kan selvfølgelig rykke ved hele processen, men det forventer vi ikke sker. Vi håber at kunne holde tidsplanen.

Rykker ikke kirkegang

Når hele forpladsen skal laves om, går det også ud over adgangsforholdene til selve kirken, om det har menighedsrådet også tænkt på. Kai Lysgaard sætter ord på planerne:

- Anlægsarbejdet deles op i to etaper, så det berører de kirkelige handlinger mindst muligt.

- Det er en del af opgaven for entreprenørens folk, at de skal tages hensyn til de tjenester, der eventuelt måtte komme i kirken. Det betyder, at de sammen med præsterne skal koordinere arbejdet således, at arbejdet på forpladsen standser, hvis der skal foregå noget i kirken, forklarer menighedsrådsformanden.

- Det kan betyde, at vi til nogle gudstjenester skal bede kirkegængerne om at benytte sidedørene, men dér kan vi ikke tage kister ind og ud ved begravelser og bisættelser, og derfor vil der blive sørget for, at det kan ske via hoveddøren.

Fulgt af rådgiver

Videbæk Kirkes menighedsråd har Tegnestuen Fjordvang fra Skjern med Johnny Andersen i spidsen til at tegne, projektere og styre det tekniske arbejde ved byggeprocessen for at sikre, at det går rigtigt til.

Pengene til projektet er finansieret over kirkeskatten med en anlægsbevilling fra Skjern Provsti, der har godkendt den økonomiske del af projektet, mens det er Ribe Stift, de skal godkende den arkitektoniske del af projektet.

Et af de mest markente tiltag ved anlæggelsen af den nye forplads er, at der etableres en ny indkørsel fra Gl. Kongevej, der særligt er beregnet til rustvogne, som har haft svært ved at parkere hensigtsmæssigt ved bisættelser i kirken.