Grønt lys: 2+1-vej kommer men ikke hele strækningen

Forligskredsen bag vejdelen af Infrastrukturplan 2035 har godkendt udbygningen af Rute 15 til 2+1-vej på det meste af strækningen

Nu skal det være lettere og hurtigere at køre mellem Herning og Ringkøbing. Det har forligskredsen bag vejdelen af Infrastrukturplanen 2035 - Fremtidens veje - besluttet. De har på deres seneste møde godkendt, at Vejdirektoratet kan sætte gang i arbejdet med at udbygge Rute 15.

Detaljer

Etape 2:

Udbygning til 2+1 vej afsluttes umiddelbart øst for Langerdalsvej, og de nuværende kryds ved Kærhusvej og Langerdalsvej forbedres med venstresvingsbaner. Den nuværende rundkørsel ved rute 11 ombygges ikke til toplans kryds.

Fuglehøjvej /Ladegårdsvej tilsluttes rute 15 umiddelbart vest for Opsund. Dette er en tilføjelse i forhold til det fremlagte projekt fra VVM-undersøgelsen. Krydset vil reducere omvejskørslen for et betydeligt antal beboere i området og forbedre flere landbrugs muligheder for at opretholde transport på tværs af rute 15.

Etape 3:

På strækningen omkring Videbæk anlægges vejudvidelsen på nordsiden af den eksisterende rute 15, og der etableres to nye lokale forbindelsesveje på nordsiden af rute 15 mellem Nygade og Videbækvej, samt mellem Videbækvej og Prindalsvej. Samlet set vil disse ændringer medføre mindre omvejskørsel fra området nord for Videbæk og bevare de nuværende rekreative funktioner umiddelbart syd for omfartsvejen.

Der anlægges cykelstier langs den sydlige del af Videbækvej og over rute 15, hvilket vil forbedre forholdene for cyklister fra nord til Videbæk.

Overgårdsvej og Abildtrupvej tilsluttes rute 15 i et nyt kryds. Dette er en tilføjelse i forhold til det fremlagte projekt fra VVM-undersøgelsen.

Etape 4:

På projektets østligste etape anlægges linjeføring 4B, der er den mest sydlige forlægning af de to undersøgte linjeføringer. Denne linjeføring skåner et antal ejendomme langs den nuværende vej for ekspropriation eller væsentlige gener som følge af nærhed til en trafikeret vejstrækning. Der er ikke forskel i anlægsoverslaget for de to alternative linjeføringer.

Der etableres en parallelvej nord for rute 15 fra St. Ahlevej til Haunstrup Hovedgade. Vejen vil forbedre forholdene for cyklister og formindske omvejskørsel til ejendomme nordvest for Haunstrup.

Hele strækningen:

Generelt etableres buslommer ved alle sidevejskryds på strækningen.

Det fortæller Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Projektet, der har en ramme på 992 millioner kroner, er inddelt i fire etaper, hvoraf størstedelen af de tre etaper ombygges til 2+1-vej, mens den vestligste etape, mellem Nordre Ringvej/Søndre Ringvej ved Ringkøbing til Attenagrevej øst for Nørhede, ikke udbygges til 2+1-vej.

Denne delstrækning er i forvejen velfungerende, men vil i løbet af udbygningen få en række punktvise forbedringer. Det indebærer blandt andet, at krydset hvor Rute 28 og Rute 15 krydser hinanden ombygges til et kryds i to plan, hvor Rute 28 føres over Rute 15. Det vil forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden i krydset.

Højere fart

Rute 15 vil, når den er fuldt udbygget, få en generel hastighedsgrænse på 90 kilometer i timen, der dog på visse steder vil være 70 kilometer i timen af hensyn til trafiksikkerheden, der hvor der er vigepligtsregulerede kryds.

Vejdirektoratet har haft projektet i høring, hvor man har modtaget knap 200 høringssvar. I forlængelse af høringssvarene er projektets udformning tilpasset for at imødekomme ønsker til adgangsmuligheder til den ombyggede Rute 15, ligesom omvejskørsel for ejendomme og landbrugskørsel er forsøgt minimeret.

Forventningen er, at ombygningen af Rute 15 er færdig i 2028.

Glad Fuglede

Folketingsmedlem for Venstre Mads Fuglede er tilfreds med vedtagelsen i forligskredsen. I en kommentar siger han:

- Jeg er meget tilfreds med, at det for fremtiden bliver lettere og hurtigere at køre mellem Herning og Ringkøbing. Rute 15 trænger til en udbygning for at kunne håndtere trafikken.

- Derfor har Venstre og regeringen valgt at afsætte en ramme på næsten 1. milliard kroner til at udbygge ruten. Jeg er særlig glad for, at der kommer en 2+1-vej på et langt stykke af strækningen, hvor der samtidig skabes bedre forhold for både cyklister og den kollektive trafik.

Indlæser debat